Pesten - op het werk - wat doet u?

Informatie over pesten op de werkvloer

Pesten – op het werk?

Wat valt er onder pesten?

Pesten gaat over het structureel intimideren van iemand. Pesten is stelselmatige gedrag, dusdanig dat daarmee een ander schade wordt toegebracht, fysiek, verbaal of psychologisch. Pesten kan zien op op handelingen, maar ook op het bewust nalaten in de vorm van negeren.  

Omdat het om stelselmatig moet gaan, gaat het dus niet over een enkele een opmerking. Het gaat bij pesten echter om het plagen dat duidelijk doorschiet, grapjes waarvan je gelet op de aanhoudende aard voelt en weet dat ze niet leuk zijn en iemand bespotten.

Wat staat er in de wet over pesten?

De definitie van pesten volgens de Arbowet is als volgt:

“alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers, die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.”

Een belangrijk element is de herhaling van dit gedrag.

Pesten op de werkvloer

Uit een recent onderzoek van CNV, dat is gepubliceerd op 9 september 2020, blijkt dat een kwart van alle werkenden (26%) wel eens te maken heeft met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Een respons van 26% betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken heeft met pestgedrag. Dit is een belangrijke indicatie dat pesten op de werkvloer een serieus probleem is, want de ervaring leert dat als eenmaal de grens wordt overschreden de kans op herhaling groot is. 

Gevolgen van pesten

Pesten is enorm schadelijk voor zowel de psychische als de lichamelijke gesteldheid. Werknemers die gepest worden op het werk zijn tijdens de arbeidsuren constant alert op voorvallen. Pesten blijft ook spelen na werktijd. Na verloop van tijd krijgt het slachtoffer klachten als slaapproblemen, concentratieproblemen, woede-uitbarstingen en vermijdend gedrag. In het ergste geval kan pesten leiden tot depressiviteit en zelfmoordgedachten. Geschat wordt dat jaarlijks 200 tot 300 zelfmoorden worden gepleegd gelinkt aan pesten op het werk. Het zal voorstelbaar zijn hoe dramatisch deze cijfers zijn en in het bijzonder ook het onvermogen dat wordt ervaren om een andere uitkomst te vinden.

 Naast de emotionele kant is er ook een zakelijke kant, want pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar, als ook kan tot veel spanningen en onbegrip leiden. Het is een wezenlijke grond voor de uitstroom van personeel.

Voorbeelden van pesten

  1. Sociaal isoleren – Iemand negeren, als enige niet meevragen, opzettelijk ‘vergeten’.
  2. Bespotten – Iemand bespotten vanwege zijn of haar uiterlijk, kleding of gedrag, maar ook vanwege de thuissituatie, hobby of andere voorkeuren. Iemand bijnamen geven die niet leuk bedoeld of zelfs vernederend bedoeld zijn, uitlachen.
  3. Het werken onaangenaam of moeilijk maken – Belangrijke informatie niet doorgeven, iemand steeds dezelfde klussen geven, iemand zijn werk saboteren.
  4. Roddelen – Roddelen over steeds dezelfde persoon, laten merken dat erover iemand geroddeld wordt.
  5. Lichamelijk geweld – Duwen, prikken, vasthouden, opsluiten, met spullen gooien, pootje haken.

Omgaan met pesten

Het is belangrijk voor werkgevers om een beleid te voeren tegen pesten. Om werkgevers daarbij de helpen hebben we een toolbox ontwikkeld.

 Slachtoffers en beklaagden kunnen zich laten informeren over de pagina’s die vanuit hun positie zijn geschreven.