Privaystatement 

Privacystatement AN-i

AN-i is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.
 

Contactgegevens

Naam van de organisatie: AN-i
Website: https://www.klachtencommissieongewenstgedrag.nl/ en https://www.arbeidsrechter.nl
Telefoonnummer: 08877-08855
Formele tenaamstelling: Artec Neval Instituut B.V. (Opleidingen) en Artec Neval B.V. (Arbeidsrechtkantoor).
Adres: Stoombootkade 24 (8701 KA) te Bolsward – Netherlands

Persoonsgegevens die wij verwerken met doel en grondslag

AN-i verwerkt uw persoonsgegevens daar u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats
Doel: Ter identificatie van de cursist, cliënt en indiener van een klacht.
Grondslag: egevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Adresgegevens
Doel: Om diensten bij u af te leveren.
Grondslag: Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Telefoonnummer
Doel: U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag: Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

E-mailadres
Doel: U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Grondslag: Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, naast toestemming van de betrokken persoon.

IP-adres, locatiegegevens, gegevens over de activiteiten van bezoekers op de website, internetbrowser, apparaat type en gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Doel: AN-i analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Grondslag: Toestemming van de betrokken persoon.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Doel: U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om diensten bij u af te leveren.
Grondslag: Toestemming van de betrokken persoon (u verstrekt de gegevens op eigen initiatief).

Bankrekeningnummer
Doel: Het afhandelen van uw betaling.
Grondslag: Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AN-i verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 
Lidmaatschap vakbond
Doel: Dit wordt enkel gevraagd als het relevant is voor een zaak, denk aan een werkgever die een arbeidsovereenkomst opzegt wegens het lidmaatschap van een werknemer van een vakbond.
Grondslag: Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Uitzondering op verbod bijzondere persoonsgegevens: De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.

 
Identificatie
In aanvulling op voorgaande kan het voorkomen dat wij een cursist of cliënt vragen om een kopie van uw identiteitskaart of een BSN-nummer te tonen of toe te sturen. Dat dient ter identificatie van een cursist of cliënt en daarmee ter uitvoering van de overeenkomst. Door akkoord te gaan met deze privacystatement geeft de cursist en cliënt ons toestemming voor de verificatie en zullen wij na verificatie de foto en het BSN-nummer afdekken, zodat deze niet wordt geregistreerd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AN-i neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AN-i bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Cursisten
Wij bewaren de gegevens vijf jaar lang. De bewaartermijn begint te lopen zodra u zich heeft aangemeld. Na afloop van de bewaartermijn, worden de gegevens vernietigd. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten verwijderen (zie ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

Cliënten (juridische dienstverlening)
De gegevens worden in beginsel vijf jaar bewaard of anders voor de duur van de verjaring die van toepassing is. De bewaartermijn gaat in na de laatste handeling in de opdracht. Na afloop van de bewaartermijn, worden de gegevens vernietigd. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten verwijderen (zie ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

Indieners van klachten
De gegevens worden vijf jaar bewaard. De gegevens worden in beginsel vijf jaar bewaard of anders voor de duur van de verjaring die van toepassing is. Na afloop van de bewaartermijn, worden de gegevens vernietigd. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten verwijderen (zie ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

Cookies
Zie ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Redenen

De gegevens worden bewaard ter uitvoering van de overeenkomst, facturatie, het voldoen van fiscale verplichtingen en ter controle van de verjaringstermijn van een rechtsvordering

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AN-i verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AN-i blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u bepaalde webpagina’s bezoekt. Op de website Arbeidsrechter.nl en AN-i.nl gebruiken we cookies die strikt noodzakelijk zijn om het voor u mogelijk te maken door de site te navigeren of om bepaalde basiskenmerken te leveren. We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door bijvoorbeeld het opslaan van uw voorkeuren. We gebruiken bovendien cookies om ons te helpen de prestaties van onze website te verbeteren door u een betere gebruikservaring te bieden. We slaan geen persoonlijke identificeerbare informatie in cookies die wij creëren op, maar we gebruiken wel versleutelde informatie die eruit verzameld wordt om uw ervaring op de site helpen te verbeteren. Zo helpen ze ons om fouten vast te stellen en op te lossen, of om u relevante gerelateerde onderwerpen te tonen wanneer u surft over de website.

Om volledig gebruik van Arbeidsrechter.nl en AN-i.nl te maken, dient uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren. Onze cookies slaan geen gevoelige informatie zoals uw naam, adres of andere gevoelige informatie op. Als u er echter de voorkeur aan geeft om cookies van Arbeidsrechter.nl te beperken, blokkeren of te wissen, dan kunt u uw browser gebruiken om dit te doen. Raadpleeg het ‘Hulp’-menu van uw browser (of de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon) om erachter te komen hoe u uw cookie voorkeuren wijzigt. Hieronder tonen wij u een lijst van de voornaamste cookies die wij gebruiken met daarachter de reden waarom we deze cookies gebruiken. U vindt informatie over de cookies van derden hieronder.

Google Analytics __utma
Deze cookie volgt het eerste en het laatste bezoek van een bezoeker naar de website. Dit helpt een unieke bezoeker te onderscheiden ten opzichte van terugkerende bezoekers.
Bewaartermijn: 5 jaar

Google Analytics __utmb & Google Analytics __utmc
Deze cookies werken samen om de duur van een bezoek aan een website te bepalen. De __utmb cookie neemt een timestamp van het moment dat een bezoeker de website binnentreedt. De __utmc cookie neemt een timestamp van het moment dat een bezoeker de website verlaat.
Bewaartermijn: 5 jaar

Google Analytics __utmz
Deze cookie houdt specifieke informatie van de bezoeker bij: waar komt de bezoeker vandaan komt, de zoekmachine die de bezoeker gebruikt, welke zoekwoord de bezoeker invoert en de geografische locatie van de bezoeker. We gebruiken deze informatie om onze dienstverlening aan u te verbeteren.
Bewaartermijn: 5 jaar

AddThis __atuvc
De AddThis cookie is om bij te houden op welke websites, die gebruik maken van AddThis, een bezoeker komt. Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer share-buttons getoond worden o.a. Facebook, LinkedIn, Reddit, Pinterest. Het gebruik van deze functionaliteiten loopt via AddThis.
Bewaartermijn: 5 jaar

W3tc_referrer
W3 total cache cookie wordt gebruikt om de pagina’s sneller te laden zodat de website gebruiksvriendelijker is.
Bewaartermijn: 5 jaar

Session
Deze cookie zorgt ervoor dat uw inloggegevens (het inloggedeelte) tijdelijk worden opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat de website weet welke sessie-opgeslagen informatie van u is (in tegenstelling tot een andere bezoeker), is een identificatie opgeslagen door uw browser.
Bewaartermijn: 5 jaar
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AN-i en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advies@an-i.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. AN-i wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AN-i neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via advies@an-i.nl.