Wat kunnen wij voor u betekenen?

Juridische bijstand, opleidingen en onderzoek

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Juridische bijstand &  opleidingen

Onze opleidingen in het arbeidsrecht

Als opleidingsinstituut verzorgen wij meerdere opleidingen en cursusdagen. Voor de beginnende en ervaren HR-profesionals tot aan gespecialiseerde advocaten. We willen ons onderscheiden door specialisme en een praktische benadering.

Naast kennis over het arbeidsrecht, ligt de nadruk op het oplossen van problemen. De strategie en tact die hierbij nodig is, maakt het arbeidsrecht juist zo interresant. Lees meer over onze opleidingen. 

Onze oplossingen in het arbeidsrecht
juridische bijstand
wat wilt u bereiken?

Een goed gesprek is verhelderend. Bespreek uw arbeidsconflict met onze specialisten en krijg inzicht in uw situatie en uw mogelijkheden. Een dergelijk gesprek met een specialist bieden we gratis en geheel vrijblijvend aan.

De centrale vraag is: “wat wilt u bereiken?” De specialist kan u uitleggen wat deze daarin voor u kan betekenen, in de vorm van advies, bemiddelen of procederen.

arbeidsrechter
rechtsprekend

Arbitrage door de arbeidsrechter. Deze arbitrage is in de wet geregeld en daarmee is het vonnis van de arbeidsrechter afdwingbaar. Een officiële vorm van het beslechten van arbeidsgeschillen.

Onze deskundige en onafhankelijke arbiters kunnen op korte termijn een geschil tussen een werkgever en werknemer definitief oplossen.

klachtencommissie
ongewenst gedrag
Onze klachtencommissie ongewenst gedrag onderzoekt voor werkgevers klachten over (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De commissie geeft ook voorlichting middels een toolbox voor werkgevers en een stappenplan voor werknemers.

toolboxen arbeidsrecht

Goed gereedschap is het halve werk

De toolboxen zijn handige oplossingen die veel inzicht geven. De toolbox ontslagregeling rekent ontslagvoorstellen door. Met de toolbox UWV-ontslag coordineert en automatiseert u een reorganisatie, waardoor u meer kans maakt tegen minder kosten.  De toolbox ongewenst gedrag en de toolbox Corona helpt u bij het voeren van beleid. Met de toolbox actualiteiten heeft raakt u gericht op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.     

Onze informatie over het arbeidsrecht

De website arbeidsrechter.nl heeft al 20 jaar een belangrijke plaats in het arbeidsrecht. U kunt daarop een actueel antwoord vinden op vrijwel iedere vraag over het arbeidsrecht.

In onze visie dient kennis over het arbeidsrecht voor iedereen toegankelijk te zijn.  

Het arbeidsrechtkantoor AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht. Onze specialisten bemiddelen voor werkgevers en werknemers en voeren procedures bij rechtbanken. Onze arbiters beslechten geschillen door arbitrage, terwijl de klachtencommissie en ons expertiseteam onderzoek doen naar misdragingen. Deze kennis en vaardigheden brengen we over tijdens de opleidingen aan de hand van boeiende vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers werk verricht o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Wij zijn bovendien het kantoor achter de website arbeidsrechter.nl. Daarop worden alle vraagstukken in het arbeidsrecht uitgewerkt in combinatie met wetteksten. Op arbeidsrechter.nl worden wekelijks nieuwsberichten geplaatst en krijgen cursisten toegang tot onder andere de informatie voor specialisten.

De beroepsregeling

AN-i behandelt beroepszaken voor klachten van cursisten over opleidingsinstituten. Indien cursisten en opleidings-instituten een geschil hebben dat zij onderling niet kunnen oplossen, dan kan AN-i als beroepsinstantie dienen. Dat betekent dat wij in feite de knoop doorhakken” middels een bindend advies.